Analiza podataka - Data Analyst

ZAŠTO DATA ANALYST?

Analitičar podataka (data analyst) jedno je od najtraženijih i najbolje plaćenih zanimanja u svijetu. Analitika podataka, ili nauka o podacima, je disciplina koja se bavi prikupljanjem, organizacijom i upravljanjem podacima, analizom sirovih podataka i prepoznavanjem korisnih informacija.
U današnjem vremenu svakodnevno se generišu velike količine podataka, što stvara “Big Data” izazov kod mnogih kompanija. Danas nije dovoljno samo organizovati i pohraniti veliku količinu podataka u bazu podataka, već je neophodno i razumjeti podatke i doći do novih i korisih saznanja i informacija. To posao analitičara podataka čini traženim i važnim u svakom biznis procesu.

KOME JE OBUKA NAMIJENJENA?

Obuka je namijenjena svima koji žele da postanu profesionalci u svijetu upravljanja i analize nad podacima. Bilo da želite da postanete IT profesionalac koji će kreirati modele podatake ili ste biznis korisnik koji želi da analizira podatke, radi izvještaje i vizuelizacije nad podacima, ova obuka je upravo za vas.

ŠTA MI JE POTREBNO DA POHAĐAM OBUKU?

Poznavanje rada na računaru.

ZAŠTO BAŠ OVAJ KURS?

Ovaj kurs će vas naučiti praktičnim vještinama za organizaciju i upravljanje podacima, modernim alatima za rad sa podacima i steći ćete dobro teorijsko znanje i razimijevanje metodologija kao potporu svojim vještinama. Stečeno znanje nakon završene obuke moći ćete odmah praktično da primjenjujete.

ŠTA ĆU NAUČITI?

  • Planiranje i dizajn baze podataka / izrada šeme baze podataka
  • Relacione baze podataka
  • SQL (upravljanje podacima T-SQL upitnim jezikom)
  • Microsoft SQL Server
  • Osnove BI (Business Intelligence)
  • Microsoft SQL Server BI alati
  • Izvještavanje i vizuelizacija podataka u Power BI

KOLIKO TRAJE KURS I KOJA JE CIJENA?

Početak obuke je 4. oktobar 2021. godine. Kurs traje 12. nedjelja. Cijena kursa je 363 €. U cijenu je uračunat PDV.

PRIJAVI SE

Imate dodatna pitanja? Kontaktirajte nas na telefon 067 74 44 66 ili pišite na email info@educomacademy.me

Želite da saznate više o ostalim obukama možete pogledati ovdje.