Online pohađanje obuka

Ovogodišnje IT obuke 2020/2021 se odvijaju online uživo. Pandemija COVID-19 je uticala da se obuke ne organizuju u tradiocionalnoj formi.

Predavanja se odvijaju preko platformi Zoom i Google Meet. Predavanja na obukama digitalnog marketinga i baza podataka su počela u novembru 2020. godine, dok je početak Jaba programiranja planiran za januar 2021. godine.

Učesnici na obukama imaju mogućnost interakcije sa predavačem tokom predavanja, a takođe i mogućnost konsultacija i nakon održanog časa.

Osnovni benefit koji donosi online organizacija predavanja je da učesnicima daje mogućnost praćenja iz udobnosti svoje kuće i lakše usklađivanje sa drugim obavezama.